Shar Pei Breeders

Shar Pei Breeders

South Africa


Cathay - Mari Brown - cathaysharpei@mweb.co.za - Tel: 011-9791655


Deilou - Deidre Fichardt - fichardtd@telkomsa.net - Tel: 073 794 8291


Doroper - Michael Vorster - doroper@nashuaisp.co.za - 021 556 3997 or 083 3264747


J & E - Jaco van Vuuren - jaco.v@live.com - Tel: 083 450 3431


Waggitail - Lorna Zetler - zetti@icon.co.za - Tel: 021-8813656 or 082-5706219